ترمومتر لیزری پزشکی (اندازه گیری دمای بدن) MASTECH مدل MS6518
ترمومتر لیزری پزشکی (اندازه گیری دمای بدن) MASTECH مدل MS6518
ترمومتر لیزری پزشکی (اندازه گیری دمای بدن) MASTECH مدل MS6518
ترمومتر لیزری پزشکی (اندازه گیری دمای بدن) MASTECH مدل MS6518

ترمومتر لیزری پزشکی (اندازه گیری دمای بدن) MASTECH مدل MS6518

قابلیت اندازه گیری:

  • محدوده اندازه گیری : 30° ~ °42
  • دقت اندازه گیری : 0.1°
  • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 5 ~ 15cm
موجود در انبار