ترمومترلیزری MASTECH مدل 6531A
موجود در انبار

ترمومترلیزری MASTECH مدل ۶۵۳۱A

قابلیت اندازه گیری:

  • محدوده اندازه گیری : 500° ~ °60
  • تماسی (همراه با پراب مربوطه ) : -60C ~ 1090 C
  • دقت اندازه گیری : 0.1C
  • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 12:1
موجود در انبار