مولتی کالیبراتور Mastech مدل MS7212
مولتی کالیبراتور Mastech مدل MS7212
مولتی کالیبراتور Mastech مدل MS7212
مولتی کالیبراتور Mastech مدل MS7212
مولتی کالیبراتور Mastech مدل MS7212
مولتی کالیبراتور Mastech مدل MS7212

مولتی کالیبراتور Mastech مدل MS7212

قابلیت اندازه گیری:

ولتاژ : 0~300V AC /DC
جریان : 0~400mA AC/DC
فرکانس : 4 ~ 30KHZ
مقاومت الکتریکی : 0~ 40 KΩ
دما : -50C ~ +1300 C

موجود در انبار